Keskustelua parisuhteesta Ylen Ajantasa studiossa.

Haastateltavana parisuhdekouluttaja Sari Liljeström ja kurssille osallistuneet Pasi ja Pia.

Kuuntele lähetys

 

Kataja Parisuhdekeskus ry hallituksen puheenjohtaja ja Kataja ry perustajajäsen, rovasti, perhetyön kouluttaja Liisa Tuovinen on palkittu Sosiaali –ja terveysturvan keskusliiton myöntämällä Kansalaistoiminnan tunnustuksella pitkäaikaisesta, ansiokkaasta ja uraauurtavasta toiminnastaan parisuhteen hyvinvoinnin ja parisuhdekurssitoiminnan puolesta.

Liisa ja Pentti Tuovinen järjestivät yhdessä ensimmäistä pariviestinnän kurssia vuonna 1972 . Jo 40 vuoden ajan he ovat yhdessä kouluttaneet ja järjestäneet kursseja ja parisuhdetta vahvistavaa toimintaa Suomessa. Tuoviset olivat perustamassa Kataja Parisuhdekeskusta vuonna 1994 ja Liisa Tuovinen toimii tällä hetkellä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.

Liisa ja Pentti Tuovinen

 

Solmuja parisuhteessa -parineuvontaan osallistutaan kaksin oman kumppanin kanssa

Parineuvojan johdolla etenevä Solmuja parisuhteessa® -työskentely auttaa teitä käsittelemään suhteenne solmukohtaa.

Jokaisella tapaamiskerralla on oma aiheensa 

1) Solmu parisuhteessa. Solmun kuvaus ja kurssin sisältö
2) Miten tähän on tultu? Yhteisen taipaleen tarkastelu
3) Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen
4) Seksuaalisuus solmussa? Kehon viestien kuunteleminen
5) Missä ollaan nyt? Solmutilanteen jäsentäminen
6) Mitä tahdon? Toiveet, unelmat ja päämäärät
7) Miten toimitaan? Sanoista tekoihin
8) Mitä eväitä saatiin? Yhteenveto ja palaute

Näiden aihepiirien käsittely muodostaa ristiriidan ratkaisuprosessin. Ensin keskitytte tarkastelemaan kriisinne taustaa: miten tähän on tultu? Parisuhteen historiaa tarkastellaan tosiasioiden, tunteiden ja seksuaalisuuden näkökulmista. Kun ymmärrätte sekä yhteistä historiaanne että tätä hetkeä, voitte paremmin tunnistaa toiveitanne, unelmianne ja tarpeitanne. Tämän tiedon pohjalta teidän on mahdollista löytää yhteinen tavoitteenne, jota kohti kuljette – yhdessä tai erikseen.

Solmuja parisuhteessa® -tapaamisiin kuuluu jonkin verran yksilötehtäviä sekä toiminnallisia harjoituksia. Pääpaino tapaamisissa on kuitenkin keskustelulla. Neuvoja tukee teitä kehittämään vuorovaikutustaitojanne niin, että omien kokemusten ilmaiseminen ja toisen kuunteleminen helpottuvat.

Parisuhteen solmutilanteen selvittäminen edellyttää työskentelyä myös neuvontatapaamisten välillä. Kotona luetaan Solmu parisuhteessa -kirjasta, pohditaan kysymysten kautta seuraavan tapaamisen teemaa ja keskustellaan yhdessä kumppanin kanssa. Kotitehtävät muodostavat pohjan seuraavalle tapaamiselle neuvojan kanssa.

Neuvoja sopii kanssanne tapaamisten ajankohdat. Kullekin tapaamiselle on hyvä varata noin 2 tuntia.

Voit kysyä lisää Solmuja parisuhteessa –neuvojilta!

Tutustu myös Solmuja parisuhteessa -ryhmätoimintaan

 

 

Kataja- Parisuhdekeskus ry palkitsee vuosittain valtakunnallisilla Parisuhdepäivillä henkilön, henkilöt tai yhteisön, joka on vaikuttanut parisuhteen hyvinvointia vahvistavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintakulttuuriin. Parisuhdeteko- tunnustus myönnettiin Parisuhdepäivillä Helsingin Kuntatalolla ma 31.10.2011 klo 15.30 artisti Juha Tapiolle.

Lue lisää...