Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä perheen ja sen myötä koko yhteiskunnan hyvinvointia tarjoamalla parisuhdetta vahvistavaa tietoa ja toimintamalleja. Yhdistys keskittyy toiminnassaan tukemaan parisuhdetta, joka on toisiinsa sitoutunutta, tasavertaista ja vastavuoroista.

Miten?

  • pitää esillä hyvinvoivan parisuhteen merkitystä julkisessa keskustelussa
  • haastaa yhteiskunnallisia vaikuttajia ottamaan huomioon toimivan parisuhteen merkityksen koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta ja sen myötä lisäämään resursseja parisuhdetta tukevaan työhön
  • edistää yhteistyötä kaikkien parisuhdetyötä tekevien tahojen kanssa
  • kokoaa ja jakaa tietoa eri järjestäjien parisuhdetta tukevasta toiminnasta
  • kehittää työskentelyvälineitä, joiden avulla kuntien, seurakuntien ja eri järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset ennakoivien ja vahvistavien menetelmien avulla tukea pariskuntia
  • kehittää ja edistää parisuhdetta tukevaa toimintaa
  • järjestää parisuhderyhmien luento- ja kurssitoimintaa, ohjaajakoulutusta sekä muita tapahtumia.
  • järjestää täydennyskoulutusta pariskuntia kohtaaville vapaaehtoisille ja ammattihenkilöille
  • tuottaa materiaalia parisuhdetyön tueksi.

Järjestö on perustettu vuonna 1994

Yhdistys vastaanottaa myös lahjoituksia.
Tilinumero on Danske Bank FI58 8000 1970 4477 29

Rahankeräysluvan tiedot