Perheen parhaaksi on parisuhteen hyvinvointia vahvistavia tapahtumia pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muuta erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille. 

Toimintaan osallistuminen ei edellytä mitään tiettyä diagnoosia, eikä jäsenyyttä missään järjestössä.  

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Tapahtumat erityislasten vanhemmille >>täällä

Perheen parhaaksi- verkosto

Perheen parhaaksi toiminta lähti liikkeelle Suomen Reumaliiton toimesta ja se siirtyi osaksi Katajan toimintaa vuonna 2016.
Perheen parhaaksi toiminnassa on mukana 8 potilasjärjestöä.
Työn tavoitteena on tiedottaa pitkäaikaissairaiden-, vammaisten ja erityislasten vanhempien parisuhteen ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä ja mahdollisuuksista sekä järjestää suhdetta tukevia parisuhdeleirejä, - kursseja, teematuokioita, Päivä parisuhteelle- tapahtumia sekä luentoja eri puolilla maata.
Toiminnasta tiedotetaan perheenparhaaksi.fi sekä familjenframst.fi- sivustojen sekä sosiaalisen median eri kanavien kautta.
Toimintaa ohjataan aktiivisessa yhteistyössä asiantuntija- ja ohjausryhmän, yhteistyöjärjestöjen sekä erikoissairaanhoidon sekä kuntoutustoiminnan kanssa. Toiminnassa on mukana noin 70 koulutettua vapaaehtoista vertaisohjaajaa sekä laaja joukko järjestöjen työntekijöitä. Heidät on koulutettu teematuokioiden tai parisuhdekurssien ohjaajiksi.

Perheen parhaaksi- toiminnan yhteistyökumppaneina ovat:

 Perheen parhaaksi -toiminta kuuluu RAY:n Emma & Elias -hankekokonaisuuteen.