Kotisivut: www.taitomaja.fi

Taitomajan tapahtumat >>linkki

 

Taitomajan kurssitoiminnassa keskitytään ihmisten psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseen pohtimalla omia arvojamme, parantamalla vuorovaikutustaitojamme ja etsimällä tietoa ja taitoa oman ja läheisten hyvinvoinnin lisäämiseen.

Kursseista pääasiassa vastaavat Taitomajan isäntäpari psykologi Leila Jylänki ja sähköinsinööri Kyösti Salo, joilla molemmilla on takana pitkä, monipuolinen työura ja yhteistä taivalta vuodesta 1975.
Yhteisissä illanvietoissa nautitaan rennosta yhdessäolosta musiikin, seikkailullisten tehtävien, ulkoilun tai saunomisen parissa osallistujien toiveiden mukaan.
Kurssien yhteydessä osallistujilla / pariskunnilla on mahdollisuus erikseen varata keskusteluaika psykologi Leila Jylängille.

Taitomaja on entinen kyläkoulu, jonne omistajapari on rakentanut korkeatasoisia majoitushuoneita. Taitomaja sijaitsee keskellä Suomea valtatien 27 varressa, 5 km nelostieltä länteen, kivenheiton päässä Parkkimajärvestä ja vain 9 km Pyhäjärvestä viehättävällä maaseudulla.

Elämä on upea lahja ja huikea mahdollisuus, mutta kuluu yllättävän nopeasti.  Psykologian tutkimusten mukaan onnellisuutta ja iloa löytyy varmimmin hyvästä vuorovaikutuksesta toisten ihmisten kanssa, ei ostosmarketeista, internetistä tai televisiosta.  Elämä on taitolaji ja loppujen lopuksi elämässä arvokkainta on se, mitä me teemme toinen toisillemme. Suurin onni elämässä on tulla rakastetuksi omana itsenään – tai pikemminkin siitä huolimatta (Victor Hugo).

Parisuhde paremmaksi
Kurssi soveltuu niille, jotka haluavat valita toimivan, onnellisen parisuhteen tietoiseksi päämääräksi ja joiden suhde ei ole akuutissa kriisissä. Viikonloppuna unelmoidaan, ilmaistaan omia tarpeita ja kuullaan puolison tarpeita. Opitaan läsnäolon taitoa ja tunnetaitoja parisuhteessa. Tutustutaan omaan puolisoon avoimesti haastamalla omia ennakkokäsityksiä ja odotuksia sekä opitaan arvostamaan ja hyväksymään puolison erilaisuutta. Lopuksi unelmista muodostetaan yhteisiä tavoitteita ja etsitään keinoja toteuttaa niitä arjen kiireiden keskellä. Kurssilla keskitytään parisuhteen voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Kurssipäivät sisältävät psykologin alustuksia ja keskusteluja. Pääosassa ovat toiminnalliset tehtävät sekä pareille että ryhmille. Parisuhteen rikastuttaminen on tärkeää kaikenikäisille pareille.

Viestintä parisuhteessa
Tämä parisuhdekurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat parantaa viestintää omassa parisuhteessaan. Viestintä on kaiken vuorovaikutuksen ydin. Viikonloppuna tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin, sanattomaan ja sanalliseen viestintään sekä palautteen antamiseen. Opetellaan tietoista läsnäoloa ja omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista rakentavalla tavalla.

Parisuhde kriisissä
Jokaisessa parisuhteessa on vaikeampia aikoja ja kriisejä. Kurssilla syvennytään niihin psykologisiin tekijöihin, joiden avulla voimme selviytyä parisuhdekriisistä ja ruveta rakentamaan rikasta ja elinvoimaista parisuhdetta. Kurssi soveltuu niille pareille, jotka haluavat löytää ratkaisuja suhteensa ongelmiin. Kurssi koostuu parin yhteisen elämäntaipaleen tarkastelusta, ongelmatilanteen jäsentämisestä, ajatusansojen tunnistamisesta, omien ja puolison tunteiden tunnistamisesta ja tunnetaitojen opettelusta, omien arvojen selkiinnyttämisestä, oman toiminnan tietoisesta säätelystä sekä tulevaisuuden hahmottamisesta; mitä tahdon minulle, sinulle ja meille sekä miten pääsen sanoista tekoihin.
Kurssi sisältää psykologin lyhyitä alustuksia, toiminnallisia menetelmiä, parisuhteen kehittämistä tukevia harjoituksia ja pohdiskelua yksin, oman parin kanssa ja ryhmässä.  Samassa tilanteessa olevien toisten pariskuntien kokemuksista saa tukea ja vinkkejä omien ongelmien ratkaisuun. Kaikessa osallistumisessa kurssilla kunnioitetaan vapaaehtoisuutta, omia ja toisten rajoja sekä puhutaan vain omista toiveista, toiminnasta ja tunteista.

Lisätietoja Kyösti Salo puh. 040 505 3075 tai kyosti.salo(at)taitomaja.fi