Kun suhde tuntuu erityisen vaikealta, monet kuvaavat kokemustaan puhumalla, että parisuhteessa on solmuja. Suhde on kriisissä. Alkaa mietintä sen suhteen pitäisikö valita parisuhdekurssi vai terapia. Mitä se terapia on? Tämä artikkeli pyrkii vastamaan näihin kysymyksiin. 

Solmuja parisuhteessa®- menetelmä on Parisuhdekeskus-Katajassa kehitetty toimintamalli suhteen kriisien selvittämiseksi. 

Malli perustuu tutkittuun ja toimivaan Luovaan ristiriitojen ratkaisumalliin, jossa käsiteltävää asiaa (parisuhteen solmua) tarkastellaan koko tietoisuutta hyväksi käyttäen. Kumpikin osapuoli miettii ja puhuu asiaan liittyvistä menneistä tapahtumista, tunteistaan, kehon reaktioistaan ja omista tulkinnoistaan, arvoistaan ja tarpeistaan. Vasta tämän jälkeen ryhdytään miettimään sitä tahtooko jatkaa yhdessä vai ei. Ja jos tahtoo jatkaa, millaisessa suhteessa. Lopuksi suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä tulevaisuuden konkreettista toimintaa. 

Solmuja parisuhteessa - parineuvontaa tarjoavat Katajassa koulutetut parineuvojat. Osa neuvojista tekee työtä yksityisenä ammatinharjoittajana ja osa palkattuna työntekijänä. Jokainen yritys tai järjestö hinnoittelee itse neuvontansa.