Jokainen luettu sana lisää ajatuksia:ajatuksia, joista saattaa syntyä oivalluksia ja erilaisia tunteita. Oivallukset ja tunteet puolestaan suuntaavat kohti toimintaa. Toiminnan kautta voimme vaikuttaa.