Lataa ilmaiseksi Kataja ry:n uusi Rikasta minua! -kirjanen kuvaa klikkaamalla:

Screen Shot 2014-10-07 at 16.10.42

1. Parisuhde ja työ

Vastoinkäymisten voittaminen yhdessä yhdistää ja antaa varmuutta eteen tulevien ongelmien selvittämissä ja on selvää, että tämä pätee yhtä hyvin parisuhteessa kuin työyhteisössä. Voidaan todeta, että molemmissa pärjää samoilla säännöillä.

Vielä tänäkin päivänä on totuttu pitämään perhe-elämää ja työelämää toistensa kilpailijoina. Mietitään ahmaiseeko työelämä kaiken muun elämän ja pitääkö meidän uhrata työelämän hyväksi muut elämänarvot.

Lue lisää: Parisuhde kasvattaa ihmistä

Henkisesti hyvinvoiva ihminen jaksaa huolehtia itsestään ja työelämässä hän on tuottava ja motivoitunut.

Jos sadan litran tynnyrissä yksikin lauta on puolet lyhyempi kuin muut, tynnyri vetää vain 50 litraa, sanoo vanha viisaus. Yhteiskunnassamme tehdään paljon työtä lapsiperheiden parissa: kun otetaan huomioon sosiaali- ja terveysala, päivähoito ja koulu, on jokaista viittä perhettä kohti yksi työntekijä. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että perheet eivät saa riittävästi tukea.

Lue lisää: Parisuhteet heijastavat yhteiskuntaan

Onneksi opitut mallit eivät kohtalonomaisesti määrää ihmisen elämää, vaan aikuinen voi muokata aktiivisesti kokemuksiaan läpi elämän.

Ihmisen aiemmat kokemukset läheisistä ihmisistä vaikuttavat siihen, miten hän onnistuu parisuhteessaan. Erityisen vaikuttavia ovat lapsuuden ihmissuhteet. Pieni vauva on täysin häntä hoitavan aikuisen varassa. Hänellä ei ole muuta keinoa kuin huutaa olemassaolonsa ilmoille: täällä minä olen, onko siellä ketään? Onnekkailla vauvoilla on huudolleen vastaanottaja: vauva kokee olonsa turvalliseksi, kun hänen luokseen tullaan ja hänen tarpeensa tyydytetään. Hän oppii luottamaan siihen, että maailma on turvallinen paikka ja hänestä pidetään huolta. Vähemmän onnekkaat joutuvat odottamaan ja hätääntyvät. Voi vain kuvitella kauhua, jota pieni lapsi kokee, kun hän huutaa eikä kukaan tule, tai jos tulee, suhtautuu lapseen vihaisesti.

Lue lisää: Kyky hyvään parisuhteeseen rakentuu jo lapsuudessa

Suomessa solmitaan n. 26 000 avioliittoa vuosittain ja 13 500 avioliittoa päätyy eroon. Tilastollinen eroamisprosentti lähentelee kolmeakymmentä.

Avioeroista aiheutuu seurauksia, joihin yhteiskunta joutuu reagoimaan. Yhteiskunta reagoi yleensä vain silloin, kun sen toiminta on jotenkin uhattuna tai jos se voi edistää taloudellista hyvinvointiaan. Yhteiskunnan kannalta avioerot ovat uhka tulevan sukupolven hyvinvoinnille. Valveutuneet työnantajat tietävät myös, että avioerot vaikuttavat yrityksen taloudelliseen menestymiseen. Avioeroista aiheutuvat sairauspoissaolot ovat merkittävä tulonmenetys työnantajille eikä huomiotta voi jättää myöskään huonosti voivan työntekijän luovuuden heikentymistä.

Lue lisää: Hyvä parisuhde, yhteinen tavoite