Gary Chapman kirjassaan Rakkauden kieli määrittelee viisi rakkauden kieltä. Se, mitä rakkauden kieltä puolisosi puhuu, kertoo siitä, minkä hän kokee rakastavaksi eleeksi. Oma rakkauden kielesi puolestaan paljastaa, mitä itse odotat puolisoltasi ja mitä pidät ”selvänä” rakkaudenosoituksena puolisoasi kohtaan.

Usein kuitenkin on niin, että pariskunnat puhuvat eri rakkauden kieltä. On tavallista, että toimimme tavalla, joka meille merkitsee rakkautta, mutta jonka puolisomme ymmärtää eri tavalla. Hyvä yhteys edellyttää puolison kielen puhumista, jotta rakkauden viesti tavoittaa kohteensa. Puolisojen tulisi siis tietää toistensa rakkauden kieli. Tämä edellyttää yhteistä keskustelua ja että kumppanit hyväksyvät toistensa erilaiset tavat osoittaa rakkautta.

Rakkauden kielet on jaoteltu seuraaviin ryhmiin:

  • myönteiset sanat
  • kahdenkeskeinen aika
  • rakkauden lahja
  • lempeät palvelukset
  • fyysinen kosketus

TEHTÄVÄ:

1. Katso, tai jos mahdollista, niin katsokaa yhdessä diasarja Rakkauden kielistä tässä linkissä

2. Pohdi kumppanisi kanssa, mitkä rakkauden kielistä ovat teille luontevia. Mitkä ovat kummallekin ominaiset rakkauden kielet? Miten ne eroavat toisistaan?

3. Seuraava askel on, että hyväksytte toistenne erilaisuuden. Erilaisuuden hyväksyminen on yksi parisuhteen keskeisistä haasteista. Rakkauden perustana on tunne siitä, että kumppanit välittävät toistensa erilaisista tarpeista ja vastaavat niihin myönteisesti.

4. Mieti, miten puhuisit puolisollesi tänään sellaista rakkauden kieltä, jonka hän ymmärtää.

Kirjoittajana: Terhi Väisänen, perheterapeutti, parisuhdekouluttaja, Parisuhdekeskus Kataja

Dialogisuus parisuhteessa - vastavuoroista ja tasavertaista keskustelua

Dialogi on enemmän kuin pelkkä keskustelu, se on luova prosessi, joka ei ole ainoastaan informaation jakamista, vaan eläytymistä eri ratkaisuvaihtoehtoihin ja omien ajatusmallien kyseenalaistamista. Dialogi voidaan nähdä yhteisenä pohdintana, jonka kohteena on asioille annetut merkitykset. Dialogin välityksellä ihmisellä on mahdollisuus oman tietoisen harkinnan kautta tutkia omia – sekä keskustelukumppanin ajatuksia ja asioiden merkityksiä.

Lue lisää: Dialogisuus parisuhteessa

Kirjoittajana: Helka Silventoinen, parisuhdetyöntekijä ja –kouluttaja, työnohjaaja, työyhteisövalmentaja

Romantiikan pitsireunat

Kun kaksi ihmistä rakastuu, on seurauksena olotila, jonka kaltaista ei ennen ole koettu. Kaikki tuntuu ruusuiselta ja täydelliseltä. On kuin oltaisi aina tunnettu. Ollaan sokeita kaikelle, jota voisi hiukankaan moittia toisessa. Ihmisen suurin tarve – olla rakastettu ja hyväksytty sellaisenaan – täyttyy syvimpiä solukoita myöten, koska emme uskalla vielä näyttää mitään itsestämme, joka jotenkin uhkaisi tätä ainutlaatuista yhteyttä. "Rakkaus tekee sokeaksi, mutta avioliitto avaa silmät" sanotaan osuvasti.

Lue lisää: Arvostelemisesta arvostamiseen

Olen kuullut parisuhdetta kuvattavan kahden kaupaksi ja kolmannen korvapuustiksi. Koen kielikuvan tästä ammattilaisen näkökulmasta vähintäänkin mielenkiintoiseksi. Me auttajat, neuvojat, valmentajat ja kouluttajat taidamme olla niitä kolmansia. Ja korvapuustejakin on toisinaan tullut; onneksi niissä on ollut runsaasti voita, sokeria ja kanelia välissä.

Lue lisää: Toimiva parisuhde

Mitä läheisemmän suhteen itselleen haluaa, sitä enemmän on ymmärrettävä erilaisuutta ja käytävä läpi ristiriitoja.

Parinvalintaan ja rakastumiseen liittyy mystiikkaa. Rakastumista on tutkittu ja saatu selville mm. biologisia muutoksia elimistössä. Silti kumppanin valinta ja rakastuminen juuri tiettyyn ihmiseen jää pitkälti arvoitukseksi. Kun rakastumisvaihe "mystisine voimineen" on ohi, vaaditaan puolisoilta työtä ja taitoja, jotta rakkaus kasvaisi ja parisuhde tuottaisi iloa ja tyytyväisyyttä.

Lue lisää: Parisuhteen hoito arjessa on taitolaji